Besöksinformation


Smitta – Säkerhet – Trivsel

Vi uppmanar alla att hålla sig till de regler som föreskrivs gällande smittorisker. Har hästen befunnit sig i smittofara får den ej besöka anläggningen.
Vet du att din häst är snorig eller hostar; håll dig hemma.
Tänk på att byta till rena kläder och skor när du besöker anläggningens stall och ridhus.

Vaccination

Under rådande situationer som varit med smittor och mycket oroligheter kring detta har vi infört obligatoriskt vaccinationstvång för alla som deltar på våra evenemang på Ingelsta. Då det kommer många olika hästar från olika stall och områden säkerställer vi för alla inblandade att minimera smittspridning. Vi tillämpar nu lika regler som för tävling, det vill säga fullständig grundvaccination och sedan uppföljande vaccination minst 1 gång per år. Hästen ska kunna uppvisa pass med giltigt vaccinationsintyg.

Avmaskning

Vi vill slippa spridning av mask till anläggningen och att vi sprider det vidare till andra stallar.
Du har ansvar att se till att din häst är avmaskad enligt gällande rekommendationer, d.v.s. att träckprov gjorts och att behandlingar gjorts om behov funnits. Som deltagare på våra träningar har du möjlighet att hyra rasthage under dagen, där är det extra viktigt att känna sig trygg med att hästen inte får i sig masksmitta från annan häst. Rasthagen skall mockas och rengöras efter användning.

Uppstallning

Boxplatser finns att hyra ca 2 km från anläggningen. Stallet står tomt till vardags och kommer kunna nyttjas av våra deltagare. Vid träningstillfällena kommer boxplatserna endast att rengöras från hästlort innan uthyrning och den som hyr box rengör efter sig. Då det bara är våra deltagares hästar som uppstallas där och kravet gällande vaccination och karantänsregler gäller ser vi ingen risk för smittspridning till de övernattande hästarna.
Vid tävling rengörs boxarna enligt gällande regler för tävlingsuppstallning.
Inget vatten finns i stallet, så du behöver ta med vatten i dunk.

Ridbanor, ridhus och övriga ytor

Gräsbanan får du använda om vädret tillåter; fråga innan du beträder.
Har det regnat och varit blött så låter du bli!
Gruspaddocken får endast användas för uppvärmning utan vagn.
Den är i första hand till för gårdens hästar när ridhuset abonneras av oss.
Är någon där och rider får du inte beträda och om någon kommer för att rida så lämnar du banan.
Ridhuset beträder du efter anvisat schema. Vi tar hänsyn till att ridande och hästar under inkörning inte skall bli skrämda av vagnar i ridhuset och massa ljud och buller från läktaren.
Stall- och ridhusplan, hästlort, strö och skräp ser du till att ta bort efter dig.

Vatten

Medtag eget vatten vid träningar.

Säkerhetsregler

Uppträd lugnt och stilla så att du inte skrämmer någon häst.
Visa hänsyn när du möter någon häst som verkar skrämd av att du ev. kommer med vagn.
Hjälm använder vi alltid under våra evenemang.
Säkerhetsväst har vi inget krav på, men rekommenderar att det används vid behov för din egen säkerhet. Vid tävling följer vi angivna regler från TR.
Förspänning i vagn; var alltid två för att hålla det säkert. Är du ensam, fråga om hjälp.

Olycka anmäles alltid till styrelsen så vi får kännedom om vad som hänt och kan arbeta för att förhindra olycksrisker.
Anläggningens koordinater finns uppsatta vid caféets yttervägg för att snabbt kunna nås om räddningstjänst skulle behöva tillkallas.

Trivsel

För allas trevnad visar vi hänsyn samt bemöter varandra trevligt och med respekt.

Med vänlig hälsning
Anläggningsägaren / Ingelsta Rid och Sportkörningscenter
Styrelsen / Föreningen Drive & Ride Mälardalen