Precision


Precisionsmomentet kan för den rid-intresserade jämföras med hoppning, där ekipagen istället för att hoppa över bommar passerar mellan konor med lösa plastbollar ovanpå. Hinderbredden, avståndet mellan konorna, avgörs utifrån klassens svårighetsgrad då vagnens spårvidd (måttet mellan bredaste hjulparets ytterkanter) adderas med mellan 20 och 45 cm – ju smalare hinderbredd desto högre klass. Banan mäts om mellan varje ekipage, även när de tävlar i samma klass, då ekipagens vagnsbredd ofta skiljer sig åt beroende på vilken vagn de tävlar med.
Banan körs på tid och rivna bollar samt överskridande av maxtiden medför straffpoäng. Vinner gör den som kört snabbast med lägst straffpoäng.
I detta moment kör ekipagen alltid med samma sele och vagn som de använt vid dressyrmomentet.

Anneli Pettersson tillsammans med Stallknektens Zorro