Dressyr


I dressyren körs ett givet program i gångarterna skritt och trav, för enbet även i galopp i svår klass. Varje ekipage bedöms på en tiogradig skala i olika moment, utifrån bland annat rörelsernas korrekthet och hästarnas form. I medelsvår och svår klass bedöms även ekipagets presentation. Hästarna, vagnen, kusken och medhjälparna ska harmoniera; det ska vara snyggt och propert och utrustningen ska blänka.

Här utför Amanda Krogstad en enhandsfattning med sitt Frieserpar