Anläggningsskiss


Här kommer vi lägga upp anläggningsskissen för MälarRacet.
Då Strömsholm är en ny tävlingsplats för oss så är anläggningsskissen under konstruktion. Den publiceras här så snart som möjligt, dock senast 2023-09-01.