Policy


Policy / Värdegrund

I vår förening vill vi att alla skall känna sig välkomna oavsett ålder eller inriktning på disciplin inom hästsporten.

Föreningen sätter hästen och människan i centrum och individen skall värnas med kunnande, respekt och omsorg.

Föreningen stöttar kusk och ryttare att nå sina mål och ambitioner.

Vår förening arbetar för att i positiv anda utveckla kunskaper inom körsporten.

Vi arbetar för mångfald, alla är lika värda oavsett kunskapsnivå, storlek på häst, hästras eller vilken disciplin som utövas inom ridsporten.

Vi värnar om hästen, kusken, ryttaren och övriga medverkande enligt gällande djurskyddslag och tävlingsreglemente.

Barns säkerhet och regler beaktas med största omsorg.

Föreningen arbetar för att ekipagen skall vara i harmoni gällande storlek och vikt för hästens väl.

Vision

Vår förening vill sprida och utveckla kunskap om körning med häst, samt bidra till goda kunskaper om körningens egenskaper och även vad dess nytta gör för ridning och hantering av hästen.

Vi vill engagera och utveckla alla från liten till stor oavsett utvecklingsnivå, alla skall känna sig välkomna och vilja ta del av vår gemenskap.

Vi jobbar för att erbjuda roliga, lärorika och givande aktiviteter med hästen i fokus.