Bli medlem


Medlemsavgift 2024 samt 2025
Senior 450:- / år
Ungdom -25 år 250:-

Bankgiro 215-4615

Ny medlem uppge: Adress, Personnummer, Telefon
Skriv om du är:
– Kusk/Ryttare, hästens namn, ras och kategori A-B-C-D ponny eller häst
– Groom, vilket team du tillhör
– Övriga, endast personuppgifter
TACK!

Skicka till info@driveandride.se